Sói và Lợn

– Sói: Mày là ai?
+ Lợn A: Đúng.

– Sói: Gì?
+ Lợn A: Gì ở trên nóc nhà.

– Sói: Tao hỏi là mày tên gì?
+ Lợn A: Tao là ai, Gì ở trên nóc nhà.

Sói lại hỏi Lợn B.
– Sói: Thế mày là ai?
+ Lợn B: Tao không phải là ai, nó là ai (chỉ về phía Lợn A)

– Sói: Mày quen nó?
+ Lợn B: Ừ.

– Sói: Nó là ai?
+ Lợn B: Đúng vậy.

– Sói: Gì?
+ Lợn B: Gì ở trên nóc nhà.

– Sói: Đâu?
+ Lợn B: Đâu là tao.

– Sói: Ai?
+ Lợn B: Nó là ai (lại chỉ về phía Lợn A)

– Sói: Làm sao mà tao biết được.
+ Lợn B: Thế mày tìm ai?

– Sói: Gì?
+ Lợn B: Nó ở trên nóc nhà.

– Sói: Đâu?
+ Lợn B: Là tao.

– Sói: Ai?
+ Lợn B: Tao không phải là ai, Nó là ai.

– Sói: Trời ạ!
+ Lợn A, Lợn B: “Trời ạ” là bố chúng tao.

– Sói: Gì, là bố của chúng mày?
+ Lợn B: Không phải!

Sói chịu không nổi nữa, ngước lên trời than:”Tại sao?”
+ Lợn A, B, C: Mày quen ông của chúng tao?

– Sói: Gì?
+ Lợn A: không phải, “tại sao” là ông của bọn tao.

– Sói: Tại sao?
+ Lợn A: Đúng!

– Sói: Là gì?
+ Lợn A: Không, là “tại sao”.

– Sói: Ai?
+ Lợn A: Tao là ai.

– Sói: Mày là ai?
+ Lợn A: Đúng, tao là ai.

– Sói: Gì?
+ Lợn A,B: Nó ở trên nóc nhà.

Sói tự sát luôn………

Advertisements

About this entry