Năm 2009 của bạn sẽ như thế nào?

Để xem sang năm 2009 (Kỷ Sửu) tuổi của bạn có làm ăn tốt và tình duyên như thế nào.  Bạn hãy chọn độ tuổi ở trên để xem cho chính xác nhé

1. Tuổi Tý:
Sinh năm 1984 . Giáp Tý (Nam)

Sinh năm 1972 . Nhâm Tý (Nam)

Sinh năm 1960 . Canh Tý (Nam)

Sinh năm 1948 . Mậu Tý (Nam)

Sinh năm 1984 . Giáp Tý (Nữ)

Sinh năm 1972 . Nhâm Tý (Nữ)

Sinh năm 1960 . Canh Tý (Nữ)

Sinh năm 1948 . Mậu Tý (Nữ)

2. Tuổi Sửu:
Sinh năm 1985 . Ất Sửu (Nam)

Sinh năm 1973 . Quý Sửu (Nam)

Sinh năm 1961 . Tân Sửu (Nam)

Sinh năm 1949 . Kỷ Sửu (Nam)

Sinh năm 1985 . Ất Sửu (Nữ)

Sinh năm 1973 . Quý Sửu (Nữ)

Sinh năm 1961 . Tân Sửu (Nữ)

Sinh năm 1949 . Kỷ Sửu (Nữ)

3. Tuổi Dần
Sinh năm 1986 . Bính Dần (Nam)

Sinh năm 1974 . Giáp Dần (Nam)

Sinh năm 1962 . Nhâm Dần (Nam)

Sinh năm 1950 . Canh Dần (Nam)

Sinh năm 1986 . Bính Dần (Nữ)

Sinh năm 1974 . Giáp Dần (Nữ)

Sinh năm 1962 . Nhâm Dần (Nữ)

Sinh năm 1950 . Canh Dần (Nữ)

4. Tuổi Mão
Sinh năm 1987 . Đinh Mão (Nam)

Sinh năm 1975 . Ất Mão (Nam)

Sinh năm 1963 . Quý Mão (Nam)

Sinh năm 1951 . Tân Mão (Nam)

Sinh năm 1987 . Đinh Mão (Nữ)

Sinh năm 1975 . Ất Mão (Nữ)

Sinh năm 1963 . Quý Mão (Nữ)

Sinh năm 1951 . Tân Mão (Nữ)

5. Tuổi Thìn
Sinh năm 1988 . Mậu Thìn (Nam)

Sinh năm 1976 . Bính Thìn (Nam)

Sinh năm 1964 . Giáp Thìn (Nam)

Sinh năm 1952 . Nhâm Thìn (Nam)

Sinh năm 1988 . Mậu Thìn (Nữ)

Sinh năm 1976 . Bính Thìn (Nữ)

Sinh năm 1964 . Giáp Thìn (Nữ)

Sinh năm 1952 . Nhâm Thìn (Nữ)

6. Tuổi Tỵ
Sinh năm 1989 . Kỷ Tỵ (Nam)

Sinh năm 1977 . Đinh Tỵ (Nam)

Sinh năm 1965 . Ất Tỵ (Nam)

Sinh năm 1953 . Quý Tỵ (Nam)

Sinh năm 1989 . Kỷ Tỵ (Nữ)

Sinh năm 1977 . Kỷ Tỵ (Nữ)

Sinh năm 1965 . Ất Tỵ (Nữ)

Sinh năm 1953 . Quý Tỵ (Nữ)

7. Tuổi Ngọ
Sinh năm 1990 . Canh Ngọ (Nam)

Sinh năm 1978 . Mậu Ngọ (Nam)

Sinh năm 1966 . Bính Ngọ (Nam)

Sinh năm 1954 . Giáp Ngọ (Nam)

Sinh năm 1990 . Canh Ngọ (Nữ)

Sinh năm 1978 . Mậu Ngọ (Nữ)

Sinh năm 1966 . Bính Ngọ (Nữ)

Sinh năm 1954 . Giáp Ngọ (Nữ)

8. Tuổi Mùi
Sinh năm 1991 . Tân Mùi (Nam)

Sinh năm 1979 . Kỷ Mùi (Nam)

Sinh năm 1967 . Đinh Mùi (Nam)

Sinh năm 1955 . Ất Mùi (Nam)

Sinh năm 1943 . Quý Mùi (Nam)

Sinh năm 1991 . Tân Mùi (Nữ)

Sinh năm 1979 . Kỷ Mùi (Nữ)

Sinh năm 1967 . Đinh Mùi (Nữ)

Sinh năm 1955 . Ất Mùi (Nữ)

Sinh năm 1943 . Quý Mùi (Nữ)

9. Tuổi Thân
Sinh năm 1992 . Nhâm Thân (Nam)

Sinh năm 1980 . Canh Thân (Nam)

Sinh năm 1968 . Mậu Thân (Nam)

Sinh năm 1956 . Bính Thân (Nam)

Sinh năm 1944 . Giáp Thân (Nam)

Sinh năm 1992 . Nhâm Thân (Nữ)

Sinh năm 1980 . Canh Thân (Nữ)

Sinh năm 1968 . Mậu Thân (Nữ)

Sinh năm 1956 . Bính Thân (Nữ)

Sinh năm 1944 . Giáp Thân (Nữ)

10. Tuổi Dậu
Sinh năm 1981 . Tân Dậu (Nam)

Sinh năm 1969 . Kỷ Dậu (Nam)

Sinh năm 1957 . Đinh Dậu (Nam)

Sinh năm 1945 . Ất Dậu (Nam)

Sinh năm 1981 . Giáp Thân (Nữ)

Sinh năm 1969 . Kỷ Dậu (Nữ)

Sinh năm 1957 . Đinh Dậu (Nữ)

Sinh năm 1945. Ất Dậu (Nữ)

11. Tuổi Tuất
Sinh năm 1982 . Nhâm Tuất (Nam)

Sinh năm 1970 . Canh Tuất (Nam)

Sinh năm 1958 . Mậu Tuất (Nam)

Sinh năm 1946 . Bính Tuất (Nam)

Sinh năm 1982 . Nhâm Tuất (Nữ)

Sinh năm 1970 . Canh Tuất (Nữ)

Sinh năm 1958 . Mậu Tuất (Nữ)

12. Tuổi Hợi
Sinh năm 1983 . Quý Hợi (Nam)

Sinh năm 1971 . Tân Hợi (Nam)

Sinh năm 1959 . Kỷ Hợi (Nam)

Sinh năm 1947 . Đinh Hợi (Nam)

Sinh năm 1983 . Quý Hợi (Nữ)

Sinh năm 1971 . Tân Hợi (Nữ)

Sinh năm 1959 . Kỷ Hợi (Nữ)

Sinh năm 1947 . Đinh Hợi (Nữ)

(Link gốc: http://diendan.eva.vn/showthread.php?t=29434)

Advertisements

About this entry