Trắc nghiệm

Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man ra nhập WTO…Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.
– Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi.

Tư Mã Ý:
– Nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh

Khổng Minh:
– Tôi có bài trắc nghiệm

Vừa lúc đó thì Quan Vũ đi qua, Khổng Minh liền gọi vào vào hỏi:
– Quan Vũ nè, ai là con ruột của Bố mẹ của Quan tướng quân mà ko phải anh chị em ruột với Quan tướng quân?

Quan Zu ngẫm nghĩ 1 chút rồi trả lời:
– Đó chính là tôi, Mr Quan Vũ

Khổng Minh cười khà rồi quay sang Tư Mã Ý nói:
– Đó, ông thấy chưa..

Tư Mã Ý phục lắm bèn về áp dụng thử vào quân Ngụy, vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào Tư Mã Ý bèn hỏi:
– Công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi: Ai là con ruột của phụ huynh công tử mà ko phai anh chị em ruột công tử??

Hứa Chử vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói: để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông.

Trong lúc về trại Hứa Chử nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láu cá.

Hứa Chử: – Liêu nè ai là con ruột của phụ huynh Liêu mà ko phải anh chị em ruột của you?

Trương Liêu ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói: Là ta! Trương Liêu.

Hứa Chử vui lắm lật đật chạy đến chỗ Tư Mã Ý rồi nói:
– Tôi biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà ko phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!

Tư Mã Ý vò đầu bứt tai:
– Cậu đúng là thằng đầu óc bã đậu..đó là Quan Vũ!!!

Advertisements

About this entry