Thi tài

Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau..
Quan Vũ: Tao bốc đầu xa nhất ==> tao giỏi nhất
Trương Phi: Tao ăn lô 1 tuần liền ==> tao mới giỏi nhất
Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất
Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh..

Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất..với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài..
3 con bò được dắt ra..

Quan Vũ hì hục vắt…được 4 lít

Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 3 lít..

Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít…

Khi trao giải Quan Vũ và Triệu Vân té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất…

Quan Vũ, Triệu Vân:
– Chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à…nửa lít mà vô địch là sao..

Lưu Bị từ tốn đáp:
– Nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà…

Advertisements

About this entry